LICENCJA ZARZĄDCY

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U z 2013 r., poz. 829) zniesione zostały wszystkie dotychczas obowiązujące wymogi formalne, a zwłaszcza posiadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości oraz wpisu na listę zarządców nieruchomości. 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy prowadzone na podstawie przepisu art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami centralne rejestry zarządców nieruchomości tracą moc prawną i zostały zamknięte 1 stycznia 2014 r. Zamknięte rejestry zachowują znaczenie dokumentów.s.


AG Zarządzanie Nieruchomościami i Usługi Księgowe Sp. z o. o.
ul. Stefana Batorego 20/4  81-366 Gdynia  * 58 742 26 24  * 609 649 139 * biuro@ag.nieruchomosci.pl

(c)2019, All Rights Reserved