Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw  regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U z 2013 r., poz. 829) zniesione zostały wszystkie dotychczas obowiązujące wymogi formalne, a zwłaszcza posiadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości oraz wpisu na listę zarządców nieruchomości.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy prowadzone na podstawie przepisu art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami centralne rejestry zarządców nieruchomości tracą moc prawną i zostały zamknięte 1 stycznia 2014 r. Zamknięte rejestry zachowują znaczenie dokumentów.

 

 

Obowiązki administratora

 

 

Podstawą każdej zawartej przez nas umowy jest ścisłe  określenie  zakresu  naszych  obowiązków

Nieruchomości

 

 

Przegląd nieruchomości powierzonych naszej firmie przez wspólnoty mieszkaniowe 

Licencja

 

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw  regulujących wykonywanie niektórych zawodów ...

   

Obowiązujący stan prawny w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 1994 r. Nr 85 poz. 388) 

Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną