Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

  

 

       Firma AG Zarządzanie Nieruchomościami i Usługi Księgowe Sp. z o. o. jest ukierunkowana na sprawne i rzetelne zarządzanie lub administrowanie nieruchomością powierzoną przez właścicieli lokali – członków Wspólnoty Mieszkaniowej. 

Rozumiemy przez to przede wszystkim zapewnienie właściwego stanu technicznego nieruchomości dzięki wykonywaniu potrzebnych napraw i remontów, dbanie o utrzymanie czystości i estetyki na terenie nieruchomości oraz właściwe zaprojektowanie i wdrożenie w życie planu finansowego Wspólnoty, z naczelnym założeniem właściwego wykorzystania środków finansowych, pozyskiwanych w trakcie realizacji planu od mieszkańców budynku powierzonego naszej pieczy. 

Zawsze pamiętamy, że właściwe administrowanie to nie tylko dobry budżet i terminowy wywóz śmieci, ale także ścisła współpraca z Zarządem Wspólnoty i właściwe relacje z członkami Wspólnoty Mieszkaniowej. 

Nie odmawiamy mieszkańcom pomocy w załatwieniu drobnych spraw i usunięciu problemów technicznych pojawiających się na co dzień w ich mieszkaniach: w naprawie usterek, zorganizowaniu remontu czy też w egzekwowaniu praw związanych z własnością lokalu mieszkalnego. 

Współdziałamy z wieloma usługodawcami i firmami budowlanymi, co pozwala na bieżąco zapewnić właściwy standard i optymalne koszty świadczonych usług na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej. 

Uważamy, że każda nieruchomość powinna mieć swojego opiekuna, który nie jest obarczony ponad miarę innymi obowiązkami i który w związku z tym zawsze będzie miał czas, aby szybko i skutecznie rozwiązywać pojawiające się problemy.

Nasze działania mają na celu przede wszystkim zapewnienie członkom Wspólnoty Mieszkaniowej bezpieczeństwa technicznego, prawnego i finansowego w sprawach związanych z posiadaniem mieszkania i tym samym udziału w nieruchomości wspólnej, a przez to właściwego komfortu zamieszkiwania w domowym zaciszu.          

  

 

  

Obowiązki administratora

 

 

Podstawą każdej zawartej przez nas umowy jest ścisłe  określenie  zakresu  naszych  obowiązków

Nieruchomości

 

 

Przegląd nieruchomości powierzonych naszej firmie przez wspólnoty mieszkaniowe 

Licencja

 

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw  regulujących wykonywanie niektórych zawodów ...

   

Obowiązujący stan prawny w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 1994 r. Nr 85 poz. 388) 

Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną